รัฐบาลโยคีตั้งเป้าให้ที่พักพิงแก่โคจรจัดอย่างน้อย 10 ตัวต่อวันในทุกเขตของ UP

รัฐบาลโยคีตั้งเป้าให้ที่พักพิงแก่โคจรจัดอย่างน้อย 10 ตัวต่อวันในทุกเขตของ UP

รัฐบาลอุตตรประเทศได้กำหนดเป้าหมายในการจัดหาที่พักพิงให้กับวัวจรจัดอย่างน้อย 10 ตัวต่อวันในแต่ละเขต 75 เขตของรัฐที่ฝูงวัวเร่ร่อนเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเลือกตั้งสมัชชาครั้งล่าสุดธารัมปาล ซิงห์ รัฐมนตรีกระทรวงการเลี้ยงสัตว์อุตตรประเทศ ระบุว่า ปัจจุบันรัฐมีศูนย์พักพิงวัว 6,222 แห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของวัวจรจัด 8.55 แสนตัว

ในขณะที่ระบุว่ามีวัวที่ไม่มีที่พักพิง 66,000 ตัว

ได้รับการฟื้นฟูในรัฐตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ เขากล่าวว่าที่พักพิงสำหรับวัวขนาดใหญ่กำลังถูกสร้างขึ้นในระดับบล็อกที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ 400 ตัว

มีสถานพักพิง 225 แห่งในรัฐอุตตรประเทศ และแผนจะเพิ่มจำนวนนี้เป็น 280 แห่งภายในสิ้นปีนี้ รัฐมนตรีกล่าว พร้อมเสริมว่างานกำลังดำเนินการอยู่ในภาวะสงคราม เนื่องจากทุกอำเภอได้รับมอบหมายให้กำหนดเป้าหมายไปที่ ฟื้นฟูโคจรจรอย่างน้อย 10 ตัวทุกวัน

“ปศุสัตว์ถือเป็นมรดกเหนือสิ่งอื่นใดในมรดกของอินเดีย แม้แต่ในปศุสัตว์ วัวก็มาก่อนสัตว์อื่น ๆ หรือแม้แต่ทองคำหรือทรัพย์สิน เรากำลังดำเนินการเพื่อให้ความปลอดภัยและความเคารพที่ ‘เกามาตา’ สมควรได้รับ” ธรัมปาล ซิงห์ กล่าวกับ PTI

จากข้อมูลปี 2019 จากกระทรวงประมง การเลี้ยงสัตว์และการรีดนมของสหภาพ ระบุว่า รัฐอุตตรประเทศมีโคจรจัด 11,84,494 ตัว ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ

นอกจากจะเป็นภัยต่อผู้สัญจรบนท้องถนนแล้ว สัตว์ที่สัญจรไปมาเหล่านี้ยังสร้างความเสียหายต่อพืชผลอีกด้วย

ปัญหาที่รุนแรงมาก

คือได้ให้กระสุนแก่ฝ่ายค้านเพื่อโจมตีรัฐบาล BJP ในรัฐในการสำรวจความคิดเห็นที่สรุปผลเมื่อเร็ว ๆ นี้

รัฐบาลได้ระบุพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 65 แสนเฮกตาร์ทั่วทั้งรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตรของเอกชนหรือกิจกรรมอื่นๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตตรประเทศกล่าวว่ากำลังดำเนินการเพื่อเคลียร์พื้นที่ดังกล่าวและเตรียมพื้นที่เหล่านั้นให้พร้อมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์

“เรากำลังดำเนินการฟื้นฟูโคจรในศูนย์พักพิงสำหรับโคทั่วทั้งรัฐ และกำลังดำเนินการเพื่อให้ที่พักพิงเหล่านี้พึ่งพาตนเองได้” ซิงห์กล่าว พร้อมเสริมว่ารัฐบาลของรัฐกำลังสร้างที่พักพิงสำหรับโคในทุกเขตและทุกช่วงตึก

“งานฟื้นฟูปศุสัตว์ในรัฐเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว และงานที่เหลือจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้” เขากล่าว

เมื่อถามถึงการเตรียมอาหารสัตว์จำนวนมากในศูนย์พักพิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเลี้ยงสัตว์กล่าวถึงกลยุทธ์สองง่ามในการซื้ออาหารสัตว์จากตลาดและรับเงินบริจาคจากประชาชน

“ธนาคารอาหารสัตว์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในทุกเขตที่ผู้คนสามารถบริจาคอาหารสัตว์ได้ เรายังซื้ออาหารสัตว์จากตลาดสำหรับที่พักพิงเหล่านี้” เขากล่าว

กรมปศุสัตว์ของรัฐร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมอาหารสัตว์จำนวน 3,38,996.1 ตันตั้งแต่เดือนเมษายน

ในจำนวนนี้มีการซื้อ 2,91,409.4 ตันและ 47, 604.3 ตันได้รับโดยการบริจาค

เกี่ยวกับการเตรียมการระยะยาว ซิงห์กล่าวว่า “เราได้ระบุพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในรัฐ 65 แสนเฮกตาร์ ที่ดินส่วนใหญ่นี้ถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่น ๆ ของเอกชน”

“เราได้เริ่มกระบวนการเคลียร์ทุ่งหญ้าที่ถูกบุกรุก และใช้พวกมันเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์เท่านั้น” เขากล่าวเสริม

กรมยังได้เริ่มโครงการที่คนสามารถเลี้ยงวัวจรจัดที่บ้านหรือฟาร์มของพวกเขา และจ่าย Rs 30 ต่อสัตว์ต่อวัน

ตามข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันมีโคจรจัดรวม 1.38 แสนตัวอยู่ภายใต้โครงการนี้

“โคจรจัดจำนวนมากเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตนมต่ำ ซึ่งสามารถให้กับครอบครัวที่ยากจนซึ่งสามารถดูแลพวกมันและรับนมได้” ซิงห์กล่าว

เกี่ยวกับแผนระยะยาว เขากล่าวว่า “แผนคือการสร้างบ้านพักพิงที่ใหญ่ขึ้น อย่างน้อยหนึ่งแห่งในแต่ละเขต ซึ่งสามารถเลี้ยงโคได้ 2,000 ตัวหรือมากกว่า

ที่พักพิงเหล่านี้จะทำให้พึ่งพาตนเองได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์